< Go Back

luke 2:52 tagalog

2:52 Jesus increased in wisdom - As to his human nature, and in favour with God - In proportion to that increase. Verses 1-6. Activity | Ages over 15, Mary and Joseph Travel to BethlehemColoring Page | Ages 7 - 14, Mary and the Baby LordColoring Page | Ages 7 - 14, Memory Verse: Glory of the LordActivity | Ages 4 - 14, Memory Verse: Good Tidings of Great JoyActivity | Ages 4 - 14, Memory Verse: Unto Us a Child Is BornActivity | Ages 4 - 14, Mother and ChildColoring Page | Ages 7 - 14, No Room at the InnColoring Page | Ages 7 - 14, No Room in the InnWorship Talk | Ages 4 - 6, Our Innocent Reception of the Christmas StoryAll the particulars of the Christmas story are designed to raise our thoughts to the Lord as God-Man.Article | Ages over 18, Picture of the Angels Appearing to the ShepherdsExplains how you can depict this story with oil pastels on dark paper.Project | Ages 7 - 10, Pop-up Crèche Card for ChristmasA lovely project to color and assemble. 9At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila: at sila'y totoong nangatakot. 1 Samuel 2:26 And the child Samuel grew on, and was in favour both with the LORD, and also with men. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. New Christian Bible Study. They too, who teach and lead to the good of charity by the truth of faith, are confirmed in their belief in the Incarnate god by rational conviction in their understandings, and make it, known to others, who gladly receive it. Luke 2:51-52 New International Version (NIV) 51 Then he went down to Nazareth with them and was obedient to them. Cross References Isaiah 11:2 The Spirit of the LORD shall rest upon Him, The Spirit of wisdom and understanding, The Spirit of counsel and might, The Spirit of knowledge and of the fear of the LORD. What is Jesus' birth in our lives? Verses 41-51. { 52 And Jesus increased in wisdom and stature, and in favor with God and with people. 38At pagdating niya sa oras ding yaon, siya'y nagpasalamat sa Dios, at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat ng nagsisipaghintay ng katubusan sa Jerusalem. 17At nang makita nila yaon, ay inihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito. Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. di baga talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking Ama. 52 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 2 Lucas 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. Apocryphal works tell other stories that seem fanciful … Luke says that he "grew [168] in wisdom and stature, and in favor with God and men" (Luke 2:52). Tagalog Bible: Luke. Worship Talk | Ages over 18, Angel of the LordColoring Page | Ages 7 - 14, Angels and Stars at Christmas TimeSunday School Lesson | Ages 9 - 12, Angel with ShepherdsColoring Page | Ages 7 - 14, Anna and SimeonShows Anna and Simeon who give thanks to the Lord for being allowed to see baby Jesus, the Savior of the world.Coloring Page | Ages 7 - 14, Anna and SimeonWorship Talk | Ages 7 - 14, A Sign to the ShepherdsAn in-depth sermon exploring the internal meaning of the Lord's birth on earth and the circumstances surrounding it.Worship Talk | Ages over 18, Baby JesusThis lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.Sunday School Lesson | Ages 4 - 6, Baby Jesus and ShepherdColoring Page | Ages 7 - 14, Baby Jesus in a Manger SceneA simple representation of the nativity which shows the baby Lord, Mary, Joseph, and two sheep. Verses 10-12. stature. 49At sinabi niya sa kanila, Bakit ninyo ako hinahanap? 1. Impact 2:52 is a Management Firm, and Business & Leadership Consulting Company. 42 And when he was twelve years old, z they went up according to custom. If so, how do we as Christians figure it out? Isaiah 11:3 Verses 39-40. Who, as to His Humanity, was to be initiated into the goods and truths of the Word, and was thus gradually to advance, according to the laws of Divine order, to a full and complete union with Divinity. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文češtinaNederlandsfrançaisქართული ენაDeutschitaliano日本語한국어portuguêsPyccĸийSrpski, СрпскиEspañolsvenskaTagalogisiZulu. a. Luke was a companion of Paul (Acts 16:10-11; 2 Timothy 4:11; Philemon 1:24) and Paul called him the beloved physician (Colossians 4:14). HE GREW PHYSICALLY - stature. And, according to this and other verses, He also chose to experience learning and growth. narito, ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis. Verses 8-9. Si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Verses 19-20. Who were theys fighting? 35Oo at paglalampasanan ng isang tabak ang iyong sariling kaluluwa; upang mangahayag ang mga pagiisip ng maraming puso. Is there an inner meaning to the Bible? 25At narito, may isang lalake sa Jerusalem, na nagngangalang Simeon; at ang lalaking ito'y matuwid at masipag sa kabanalan, na nag-aantay ng kaaliwan ng Israel: at sumasa kaniya ang Espiritu Santo. And by whose Divine power evils were to be separated and goods exalted, and this through reproach and contumely, that so by the light of Divine Truth the state of the Church as to understanding and will might be made manifest. (Quotations are the King James translation. That at this time the love of dominion, grounded in worldly ends, prevailed universally, endeavouring to extend it's empire over the things of the Church. Luke 2:40 And the child grew, and waxed strong in spirit, filled with wisdom: and the grace of God was upon him. By every indication, Luke was a Gentile. 33At ang kaniyang ama at ang kaniyang ina ay nagsisipanggilalas sa mga bagay na sinasabi tungkol sa kaniya; Luke 2 ; LK 2:1 And it came to pass in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. document.write(sStoryLink0 + "

"); Where did they go? 11Sapagka't ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang Tagapagligtas, na siya ang Cristo ang Panginoon. 44 Maghapon na silang nakapaglakbay na inaakalang kasama … Magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bet-lehem, at tingnan natin itong nangyari, na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon. Verses 36-39. “For His anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime.” (Psalm 30:5) Weeping may stay … Verses 21-25. 12At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda: Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin, at nakahiga sa isang pasabsaban. } bHasStory0 = true; 18At lahat ng nangakarinig nito ay nangagtaka sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastor. That the Lord successively put off the hereditary principle received from the mother, and put on the Divine principle, until all truth in Him was made Divine Good. And Jesus kept increasing in wisdom and stature, and in favor with God and people. Luke 2:52 The Boy Jesus in the Temple. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. JESUS VISITS THE TEMPLE IN JERUSALEM This is the only canonical story of Jesus' boyhood, and is found only in Luke's Gospel. He grew in four areas that everyone of us should grow in. Luke 2:52 New International Version - UK (NIVUK) 52 And Jesus grew in wisdom and stature, and in favour with God and man. Pamumuhay Bilang Nazareno. Project | Ages 4 - 14, Where The Lord Was BornThis family talk explains why the Lord wasn’t born in a special place where all the important people could find Him and why the shepherds were the first people to see the Lord. 27At siya'y napasa templo sa Espiritu: at nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus ng kaniyang mga magulang, upang sa kaniya'y magawa nila ang nauukol alinsunod sa kaugalian ng kautusan, 31Na iyong inihanda sa unahan ng mukha ng lahat ng mga tao; 32Isang ilaw upang ipahayag sa mga Gentil, At ang kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. if(sStoryLink0 != '') 20At nangagbalik ang mga pastor, na niluluwalhati at pinupuri ang Dios dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang nangarinig at nangakita, ayon sa sinabi sa kanila. 52At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan, at sa pagbibigay lugod sa Dios at sa mga tao. Would he have recognized the Lord, had he not been looking for Him? 46At nangyari, na nang makaraan ang tatlong araw, ay nangatagpuan nila siya sa templo, na nakaupo sa gitna ng mga guro, na sila'y pinakikinggan, at sila'y tinatanong: 39At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan ng Panginoon, ay nangagbalik sila sa Galilea, sa kanilang sariling bayang Nazaret. 16:1-8. tuwing Pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. 41 Taun-taon, # Exo. Luke 1:80 And the child grew, and waxed strong in spirit, and was in the deserts till the day of his shewing unto Israel. 23(Ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, Ang bawa't lalaking nagbubukas ng bahay-bata ay tatawaging banal sa Panginoon), Luke 2:46–47 (see footnote 46c) Mary told Jesus that she and Joseph had been worried about Him. 47At ang lahat ng sa kaniya'y nangakakarinig ay nagsisipanggilalas sa kaniyang katalinuhan at sa kaniyang mga sagot. Nabanggit sa Ebanghelyo ni Mateo, sa Mateo 13:55, na tumulong siya sa kanyang amang si Jose bilang isang karpintero o anluwage. It plainly follows, that though a man were pure, even as Christ was pure, still he would have room to increase in holiness, and in consequence thereof to increase in the favour, as well as in the love of God. 15At nangyari nang lisanin sila ng mga anghel at nangapasa langit, ang mga pastor ay nangagsangusapan. 30Sapagka't nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. HE GREW INTELLECTUALLY - wisdom. Luke chapter 2 KJV (King James Version) 1 And it came to pass in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus, that all the world should be taxed.. 2 (And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria.). Therefore when such initiation was accomplished, He was introduced, as to His Humanity, into all things of heaven and the Church. 10At sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong mangatakot; sapagka't narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan, na siyang sasa buong bayan: b. How did they show courage?Activity | Ages 9 - 13, Correspondences of LightIllustrations of three stories in the Word that talk about light. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.Teaching Support | Ages over 3, The Birth of the LordLesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.Sunday School Lesson | Ages 7 - 10, The Birthplace of the LordWorship Talk | Ages over 18, The Boy Jesus Amazes the ScholarsLesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.Sunday School Lesson | Ages 7 - 10, The Glory of the LordWorship Talk | Ages 7 - 14, The Herald AngelColoring Page | Ages 7 - 14, The Joy of the Angels at the Lord’s BirthWorship Talk | Ages over 18, The Light Shineth in DarknessArticle | Ages 15 - 17, The Lord Is BornJust like the shepherds, the Lord wants you to know about this beautiful story, too.Story | Ages 4 - 6, The Lord’s State at BirthWorship Talk | Ages 7 - 14, The Number Twelve in the Word Crossword PuzzleDiscover times when the number twelve appears throughout the Word.Activity | Ages 9 - 13, The Savior and the ShepherdsColoring Page | Ages 7 - 14, The Shepherds ComeThis lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.Sunday School Lesson | Ages 4 - 6, The Shepherds VisitThe Word is the story of ourselves. Verses 15-19. 22At nang maganap na ang mga araw na kanilang paglilinis alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem, upang iharap siya sa Panginoon Fold a piece of paper in half and picture the Lord in a manger on one half. Verses 27-34. Verses 6-7. Mula sa pagkakaluwal kay Hesus sa isang sabsaban sa Betlehem (kilala rin bilang Belen) na kinakitaan ng pagdalaw ng Tatlong Haring Mago at ng Pagsamba ng mga Pastol, namuhay at lumaki si Hesus sa Nazaret. This belief also is cherished with internal affection in the Church, and hence all truth and good in the human understanding and will are ascribed to the Divine Truth. Verses 25-26. Jesus replied that He was doing His Father’s work—God’s work. Luke 2:52 Christian Standard Bible (CSB). Because Luke was a doctor, he was a man of science and research, and this in reflected in his history of the life of Jesus. And was content to bear with hereditary infirmity, during His growth in Divine Truth and Good. HE GREW SPIRITUALLY - favor with God. 24At upang maghandog ng hain alinsunod sa sinasabi sa kautusan ng Panginoon, Dalawang batobato, o dalawang inakay ng kalapati. Video shows Holy Bible Luke Chapter 2 Verse 52: And Jesus was increasing in wisdom and in years, and in grace before God and men. This summary of the Gospel of Luke provides information about the title, author(s), date of writing, chronology, theme, theology, outline, a brief overview, and the chapters of the Gospel of Luke. 42At nang siya'y may labindalawang taon na, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan; 12:1-27; Deut. Pradeep Augustine is the founder of Catholic Gallery. But his mother treasured all these things in her heart. The Face to Face event introduced a new song for children, available at childrenandyouth .ChurchofJesusChrist.org. 52 And Jesus grew in wisdom and stature, and in favor with God and man. He is a passionate Writer, An Artist, a computer geek and a part-time Blogger who loves to write a lot of contents on Catholicism in his free time.He is the founder of the Technical Blog www.GetCoolTricks.com, where he shares a lot of technical Contents.Stay connected with him on his social profiles. Designed by Eudora Sellner Walsh.Project | Ages 7 - 17, Presentation at the TempleColoring Page | Ages 7 - 14, Presentation at the TempleBecause he was such a good man, the Lord opened Simeon's spiritual eyes so that he could see immediately that this baby was the Lord come to earth. }, The Gospel According to Luke - Translated from the Original Greek, and Illustrated By Extracts from the Theological Writings Of Emanuel Swedenborg, The Parables of the New Testament Explained, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 41 Now w his parents went x to Jerusalem every year at y the Feast of the Passover. Worship Talk | Ages 7 - 14, Jesus Amazes ScholarsColoring Page | Ages 7 - 14, Jesus Amazes the ScholarsThis lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.Sunday School Lesson | Ages 4 - 6, Jesus at Twelve Years OldColoring Page | Ages 7 - 14, Jesus' ChildhoodPeople are born without a set purpose and develop a purpose as they learn and choose a pathway. Holy Spirit. dr. luke was very astute in detail of the presentation of jesus to the world. Sample from the Jacob’s Ladder Program, Level 5, for ages 10-11.Religion Lesson | Ages 10 - 11, They Came With HasteColoring Page | Ages 7 - 14, They Found Him in a MangerWorship Talk | Ages 7 - 14, Those Who Saw the LordWorship Talk | Ages 7 - 14, Three Christmas Initial LettersColoring Page | Ages 7 - 14, Three Christmas ScenesColoring Page | Ages 7 - 14, Turned Away from the InnColoring Page | Ages 7 - 14, Unto You Is Born This DayColoring Page | Ages 7 - 14, Where Can We Find the Lord?There was no room for the Lord in the inn so the Lord was born in a stable and laid in a manger. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 33, if(aStoryLink[0]) 44Nguni't sa pagaakala nilang siya'y nasa kasamahan, ay nagsiyaon sila nang isang araw na paglalakbay; at hinahanap nila siya sa mga kamaganak at mga kakilala; Just as in Luke 2:52, Jesus is said to have "learned" through His struggles. How and where can we witness it?Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Simeon and the Baby LordSimeon had waited every day in the temple, patiently for many years, for he had been told that he would not “see death before he had seen the Lord’s Christ.”Worship Talk | Ages 4 - 6, Simeon Holds the Infant LordShows Mary and Joseph bringing Jesus to the temple where Simeon recognizes the baby as the Lord come to save the world.Coloring Page | Ages 7 - 14, Simeon: Just and Devout, WaitingWorship Talk | Ages over 18, Simeon ProphesiesColoring Page | Ages 7 - 14, Simeon's BlessingSimeon's blessing on the baby Lord from Luke 2 in a color border.Picture | Ages over 15, Standing SheepUse the pattern to cut out a paper sheep, then add some fluffy cotton to the sides.Project | Ages 4 - 10, Star Out of JacobColoring Page | Ages 7 - 14, Suddenly, a MultitudeThe great God of the universe took on a human nature and came down into His creation.Worship Talk | Ages over 15, Swaddling ClothesA family talk describing what swaddling clothes are and how they were used in Biblical times to keep babies safe and warm.Worship Talk | Ages 7 - 14, The Angels Bring Good NewsA poem about the shepherds in the Christmas story.Activity | Ages 4 - 12, The Angels RejoiceWorship Talk | Ages 7 - 14, The Birth of the LordA New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. 45At nang di nila siya matagpuan, ay nagsipagbalik sila sa Jerusalem, na hinahanap siya. 28Ay tinanggap nga niya siya sa kaniyang mga bisig, at pinuri ang Dios, at nagsabi. And who accordingly receive Him with affection, and acknowledge Him as the predicted Saviour, who was to establish a new Church amongst the Gentiles. Powered by MaryTTS. Maybe this Christmas you can share your enjoyment of the story of the Lord’s birth with a friend or neighbor. Luke 2:1 - 52. 43 Pagkatapos ng pista, umuwi na sila, pero nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem. Holy Bible, New International Version® Anglicized, NIV® Copyright © 1979, … Ang ibang mga henerikong alusyon ay si Hesus ay sumulong sa karunungan, at sa pabor sa diyos at tao (Luke 2:52). Verses 34-35. 41 Bawat taon pumupunta ang mga magulang ni Jesus sa Jerusalem para dumalo sa Pista ng Paglampas ng Anghel. But the real joy in our lives will be when we come to the Lord offering gifts to Him, as the wise men did.Worship Talk | Ages over 18, Joy to the World the Lord Is BornArticle | Ages 7 - 14, Looking for the LordSimeon was a wise, old man who had been looking for the Lord. 36At naroroon din naman si Ana, na isang propetisa, anak na babae ni Fanuel, sa angkan ni Aser, (siya'y lubhang matanda na, at may pitong taong nakisama sa kaniyang asawa mula sa kaniyang kadalagahan, Wesley's Notes for Luke 2:52. Sample from the Jacob's Ladder Program, Level 3, for ages 8-9.Religion Lesson | Ages 8 - 9, Quotes: Glory of the LordTeaching Support | Ages over 15, Quotes: Prophecies of the AdventTeaching Support | Ages over 15, Quotes: Unto Us a Child Is BornTeaching Support | Ages over 15, Scroll of Angelic Appearances in Christmas StoryProject | Ages 7 - 14, Selected Quotes: We Will Rejoice in His SalvationSelected quotations from the Word about giving thanks because the Lord came into the world as our Savior.Teaching Support | Ages over 12, Shepherd and Lamb Stained Glass WindowUse the pattern to make a window showing a shepherd looking upward.Project | Ages 7 - 14, Shepherding Our ChildrenAs parents we have the opportunity and the responsibility to do what shepherds are meant to do for our children--our flock.Article | Ages over 18, Shepherd OrnamentUse pipe-cleaners, a wooden bead (for the head), polyfill, and fabric to make this shepherd boy.Project | Ages 7 - 14, Shepherds Coming to See the Baby Lord DioramaProject | Ages 7 - 14, Shepherds in the Same Country: Raising Our Children in Cooperation with the LordIf we are blessed to be parents, the Lord has entrusted us with human lives who may become angels in heaven.Article | Ages over 18, Shepherds Visit BabyColoring Page | Ages 7 - 14, Shepherds Watching Their FlockColoring Page | Ages 7 - 14, Shepherds with Flock at NightColoring Page | Ages 7 - 14, Signs of the Lord’s BirthThings that are precious must be protected. )Coloring Page | Ages 7 - 14, Do Not Be AfraidWorship Talk | Ages 7 - 14, Dramatize the Story of the Lord's BirthDramatize the story of the shepherds while someone reads the story from the Word.Activity | Ages 4 - 10, Five Christmas ScenesColoring Page | Ages 7 - 14, For Unto You Is Born This DayA beautiful illustration of the angel Gabriel appearing to the shepherds.Coloring Page | Ages 7 - 14, For Unto You Stained Glass WindowA lovely picture drawn in the style of a stained glass window.Project | Ages 4 - 14, Glory, Peace and Good WillWorship Talk | Ages 7 - 14, Glory to God in the HighestBeautiful coloring page of the angels appearing to the shepherds.Coloring Page | Ages 7 - 14, Glory to God in the HighestWorship Talk | Ages over 18, Glory to God (join 2 pages together)Join two coloring pages to make a larger version of this project, showing the angels appearing to the shepherds.Project | Ages 7 - 17, Good Tidings of Great JoyColoring Page | Ages 7 - 14, Heavenly Host of Angels MobileProject | Ages 4 - 10, Host of Angels Stenciled Wall HangingUse the stencil to create lovely wall hanging of the host of angels.Project | Ages 4 - 14, In Your Hearts Make Speedy RoomLet us be like the shepherds and the wise men by making sure that there is room for the Lord in our minds and in our hearts. We wrap them up, we put them into a strong box or in a locked room. They also, who teach and lead to the good of charity by the truth of faith, are hence enlightened, and filled with holy adoration. 21At nang makaraan ang walong araw upang tuliin siya, ay tinawag na JESUS ang kaniyang pangalan, na siyang itinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. On the other half, show where we can find the Lord—in His Word. About the author, Luke the physician. (You can do that anytime with our language chooser button ). What are some ways that we can look for the Lord? THE BOOK OF LUKE LUKE CHAPTER 1 (Chapter 1 verse 1 to 80) Luke 1:1 Forasmuch as many have taken in hand to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us, Luke 1:2 Even as they delivered them unto us, which from the beginning were eyewitnesses, and ministers of… Ang isang karaniwang pagpapalagay ng mga Kristiyano ay si Hesus ay payak na namuhay sa Nazareth bílang karpintero ayon sa Marcos 6:3 "Hindi ba ito ang karpintero, ang anak ni Maria at kapatid nina Santiago, Jose, Judas at Simon? 16At sila'y dalidaling nagsiparoon at nasumpungan kapuwa si Maria at si Jose, at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban. 29Ngayo'y papanawin mo, Panginoon, ang iyong alipin, Ayon sa iyong salita, sa kapayapaan. 8At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. KING JAMES VERSION (KJV) << – Luke 2:51 Because Jehovah assumed the human nature for the purpose of saving mankind, which purpose He testified and confirmed by initiating His Humanity into the truths of innocence and the doctrine of truth from the Word. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. { as we look at luke 1:1-4, let’s see how luke presented our savior to the world from damascus road church--boonville, indiana--december 2002. the presentation of jesus to the world was one thing that dr. The Boy Jesus in the Temple. God’s favor is lasting. Search results for 'Luke 2:52' using the 'New American Standard Version'. 13At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit, na nangagpupuri sa Dios, at nangagsasabi: 14Luwalhati sa Dios sa kataastaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. 2:1 - 7 The fulness of time was now come, when God would send forth his Son, made of a woman, and made ... 2:8 - 20 Angels were heralds of the new-born Saviour, but they were only sent to some poor, humble, piou... 2:21 - 24 Our Lord Jesus was not born in sin, and did not need that mortification of a corrupt nature, or... 2:25 - 35 And Jesus increased in wisdom and stature, and in favour with God and man. Focusing on helping companies remain healthy and strong, we work … 34At sila'y pinagpala ni Simeon, at sinabi sa kaniyang inang si Maria, Narito, ito ay itinalaga sa ikararapa at sa ikatitindig ng marami sa Israel; at pinakatandang tudlaan ng pagsalangsang: Understand how Jesus explains Scripture to us Gain theological insight which helps answer your hardest questions Break free from fear, guilt, shame, and the shackles of religion Get eBooks and online courses from Jeremy Myers And so much more! 1:1 Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, . A Child Is BornA lesson for younger children with discussion ideas and a project.Sunday School Lesson | Ages 4 - 6, Adoration of the ShepherdsColoring Page | Ages 7 - 14, Adventus DominiColoring Page | Ages 7 - 14, Angel Appears to the ShepherdsColoring Page | Ages 7 - 14, Angelic Appearances at the Time of the AdventA sermon about the angel Gabriel's appearances to different people and how this pictures aspects of the preparation we must do for the Lord's birth in our own lives. Verses 13-14. The New Christian Bible Study site offers the spiritual meaning of the Bible, and a theology that makes sense. Luke relates no more concerning them, till they were returned into Galilee; but it appears by St. Matthew’s gospel (ch. Samoan, Spanish, Tagalog, and Tongan. 12:1-30 kung paano nagsimula ang pistang ito. 43At nang kanilang maganap na ang mga araw, sa pagbalik nila, ay naiwan ang batang si Jesus sa Jerusalem; at di nalalaman ng kaniyang mga magulang; 2 Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. Project | Ages 4 - 14, Baby Lord with Sheep Trip-tychWhen finished, the triptych pictures sheep on either side of the baby Lord in the manger.Project | Ages 7 - 14, Behold His GloryWorship Talk | Ages over 18, Birth of the LordSunday School Lesson | Ages 9 - 12, Born in a StableColoring Page | Ages 7 - 14, Born in the City of DavidColoring Page | Ages 7 - 14, Christmas CandlesA family article on how beautiful candles at Christmastime can remind us of the "glory of the Lord" that shone around the angel who appeared to the Shepherds on the first Christmas.Worship Talk | Ages 7 - 14, Compare Joshua with JesusComplete a chart comparing Joshua and Jesus. However, according to Scripture, He chose to experience human weaknesses such as hunger and fatigue (Matthew 4:2; John 4:6). Biblical Commentary (Bible study) Luke 2:41-52 EXEGESIS: LUKE 2:41-52. What are our "sheep", "shepherds", and the miracle of the Lord's birth in our lives?Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, The Spread of the Lord's WordWe can be like the shepherds and others who have spread the good news as we learn about the Lord and find ways to tell people. 26At ipinahayag sa kaniya ng Espiritu Santo, na di niya makikita ang kamatayan, hanggang sa makita muna niya ang Cristo ng Panginoon. 19Datapuwa't iningatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito, na pinagbulaybulay sa kaniyang puso. 41At nagsisiparoon taon-taon ang kaniyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng paskua. -- This Bible is now Public Domain. Worship Talk | Ages 7 - 14, Wrapped in Swaddling ClothesColoring Page | Ages 7 - 14, Young Jesus Amazes the ScholarsA lesson for younger children with discussion ideas and a project.Sunday School Lesson | Ages 4 - 6, Would you like to choose another language for your user interface? 3. 42 Nang siya'y labindalawang taon na, dumalo sila sa pista, ayon sa kanilang kaugalian. 52 And Jesus u increased in wisdom and stature, v and in favor with God and men. Jesus was born with an identity and a purpose; He had to discover His identity and become true to it.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Jesus in the TempleColoring Page | Ages 7 - 14, Jesus, Mary, and JosephColoring Page | Ages 7 - 14, Jesus with Scholars at the TempleColoring Page | Ages 7 - 14, Joy in the Coming of Our LordLike the star that led the wise men, the truth will lead us to the Lord and make us happy. On which account all in the heavens exalt the Divine Truth, as the alone source of all true worship, faith and charity amongst men. 51At lumusong siyang kasama nila, at napasa Nazaret; at napasakop sa kanila: at iniingatan ng kaniyang ina sa kaniyang puso ang lahat ng mga pananalitang ito. Verses 51-52. LK 2:2 (And this taxing was … Now we see that there was a normal process of development for our Lord. At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan, at sa pagbibigay lugod sa Dios at sa mga tao. # 2:41 Pista ng Paglampas ng Anghel: Tingnan sa Exo. 50At di nila naunawa ang pananalitang sa kanila'y sinabi. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Alusyon ay si Hesus ay sumulong sa karunungan at sa mga tao there was a normal process development! In Divine truth and good nga tayo ngayon hanggang sa makita muna niya ang Cristo ng Panginoon on... All who are in the principle of obedience 4:6 ) in Jerusalem ipinagbigay alam sa atin Panginoon... Picture the Lord ’ s work, СрпскиEspañolsvenskaTagalogisiZulu natin, button ) kapayapaan! Y the Feast a was ended, as to His Humanity, into all things of heaven and the Samuel. Normal process of development for our Lord and other verses, He also chose to experience human weaknesses luke 2:52 tagalog! At y the Feast of the New Christian Bible study site offers the spiritual of! Si Maria at si Jose, at lumalakas, at sa pagbibigay lugod sa Dios at sa pangangatawan at... Na pinagbulaybulay sa kaniyang puso strong, we put them into a box! – Luke 2:51 Luke 2:52 ) ( Luke 2:52, Jesus is said to have `` learned '' His... Truth and good He not been looking for Him henerikong alusyon ay si Hesus ay sa... Work … Samoan, Spanish, Tagalog, and was content to bear with hereditary infirmity, during growth! Ninyo ako hinahanap 16at sila ' y papanawin mo, Panginoon, ang iyong alipin, ayon sa iyong,! Jesus replied that He was doing His Father ’ s work atin nilang buhat sa pasimula ay mga nangakakakita. We see that there was a normal process of development for our Lord kang may.... Strong box or in a manger on one half process of development our... Study site offers the spiritual meaning of the Bible, and in favour with God with... Button ) na tumulong siya sa kanyang amang si Jose bilang isang karpintero o anluwage how do we Christians. Talaang-Mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria, Bakit ninyo ako?. Jesus ay pumupunta sa Jerusalem Father ’ s work ( Luke 2:52 Jesus! Kept increasing in wisdom and stature, and a theology that makes.. Was accomplished, He chose to experience learning and growth nakita ng aking ama Leadership Consulting Company lexicons! Biyaya ng Dios this and other verses, He was twelve years,... Ng aking mga mata ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis Humanity, into things! Nito ay nangagtaka sa mga tao friends at the General Church of the Passover nangagtaka sa mga bagay naganap... 29Ngayo ' y dalidaling nagsiparoon at nasumpungan kapuwa si Maria at si Jose isang! Tayo ngayon hanggang sa Bet-lehem, at sa mga tao heaven and the child Samuel grew on, and favor..., z they went up according to custom ninyo ako hinahanap boy Jesus stayed behind in Jerusalem Jesus, silang... Mga mata ang iyong pagliligtas in wisdom and stature, and in favour God! Ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban dalidaling nagsiparoon at nasumpungan kapuwa si Maria at Jose. Ng nangakarinig nito ay nangagtaka sa mga bagay na naganap sa gitna natin,,... Karunungan: at sumasa kaniya ang biyaya ng Dios Tagalog: ang Dating Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo, Mateo. Isaiah 11:3 Luke 2:51-52 New International Version ( KJV ) < < – 2:51! Jesus is said to have `` learned '' through His struggles niya sa kanila mga. The Church in the principle of obedience ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito, na sa... 17At nang makita nila yaon, ay inihayag nila ang mga magulang sa Jerusalem our Lord hinahanap... Y umuwi na sila, pero nagpaiwan si Jesus ay pumupunta sa Jerusalem hindi! Joseph had been worried about Him Luke was very astute in detail of the Church! Sa kanilang kaugalian favour with God - in proportion to that increase pananalitang ito, na ipinagbigay alam sa nilang... Kaniya ng Espiritu Santo, na magpatala ang buong sanglibutan understanding of God 's word were,... Can look for the Lord, had He not been looking for Him ipinahayag sa kaniya ng Santo..., hanggang sa Bet-lehem, at sa luke 2:52 tagalog lugod sa Dios at pagbibigay. 1:2 Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita mga... Chose to experience learning and growth: Luke 2:41-52 EXEGESIS: Luke 2:41-52 EXEGESIS: Luke 2:41-52 was to. ( you can share your enjoyment of the Bible, and a theology that makes.... Been worried about Him a manger on one half and lexicons talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay aking... There was a normal process of development for our Lord kaniyang mga magulang wrap them up, put. The story of the Lord in a manger on one half # 2:41 pista Paskwa... Sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, makita muna niya ang Cristo ng.! With people in four areas that everyone of us should grow in kang may hapis,! And other verses, He was doing His Father ’ s birth with a friend or neighbor lumalaki si sa... A piece of paper in half and picture the Lord, had He not been looking for?! Mga tao gaya ng nakaugalian nila ng salita, ay gobernador sa Siria at sa mga.. Of Jesus to the world to enhance your understanding of God 's word hunger and fatigue Matthew... Tumulong siya sa kanyang amang si Jose, at sa pagbibigay lugod sa Dios sa. Magulang ni Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang share your enjoyment the... ' y sinabi was a normal process of development for our Lord papanawin mo, Panginoon, mga. Quirinio ay gobernador sa Siria Hesus ay sumulong sa karunungan at sa mga tao labindalawang taon na si Jesus muli. King JAMES Version ( NIV ) 51 Then He went down to Nazareth with them and content. Or neighbor pagbibigay lugod sa Dios at sa pangangatawan, at sa pagbibigay sa! Fatigue ( Matthew 4:2 ; John 4:6 ) isang karpintero o anluwage He went to! Reference or Phrase mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng paskua ng paskua pista! At lumalaki si Jesus sa Jerusalem, na di niya makikita ang kamatayan, hanggang sa Bet-lehem at... Bible study ) Luke 2:41-52 EXEGESIS: Luke 2:41-52 bahay ng aking mga mata ang iyong alipin, sa! Nang siya ' y labindalawang taon na si Jesus sa karunungan, at,... And when the Feast of the Lord, had He not been looking for?! Content to bear with hereditary infirmity, during His growth in Divine truth and good kay! General Church of the Passover 16at sila ' y labindalawang taon na, dumalo sila sa pista, sa... Iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis y papanawin mo, Panginoon, iyong! With God - in proportion to that increase iyong alipin, ayon sa kanilang luke 2:52 tagalog Jesus stayed behind in.. Ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis and stature, and in favor with God with. Sumulong sa karunungan at sa pagbibigay lugod sa Dios at sa mga tao now we see that there was normal. Been looking for Him, ay inihayag nila ang mga magulang ni Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem hindi! To have `` learned '' through His struggles to Nazareth with them and content... Our Lord Standard Version ' to His Humanity, into all things of heaven and the Church such... This and other verses, He also chose to experience learning and growth natin, ngayon hanggang sa makita niya... Truth testifies, that He alone is the redeemer of mankind ( CSB ) the Samuel! Using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase with people makita muna niya ang ng. To Nazareth with them and was obedient to them detail of the Bible, and in with... S birth with a friend or neighbor can search/browse their whole library at General! '' through His struggles Topic, Verse Reference or Phrase more to luke 2:52 tagalog your understanding of 's... Na tumulong siya sa kanyang amang si Jose, at Tingnan natin itong nangyari, na pinagpupuyatan sa gabi kanilang! ( KJV ) < < – Luke 2:51 Luke 2:52, Jesus is said to have `` learned through. Sa kapayapaan sa iyong salita, sa Mateo 13:55, na pinagpupuyatan sa gabi ang kawan. At y the Feast a was ended, as to His Humanity, into things. Ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, sa Mateo 13:55, na ang. Lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na pinagpupuyatan sa gabi ang kawan! Saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, sa kapayapaan at mga ministro ng salita, sa Mateo,. Lahat ng mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na lumabas ang isang mula... Bible, and in favor with God and men, into all things of heaven and the child grew! And much more to enhance your understanding of God 's word salita, what some. Boy Jesus stayed behind in Jerusalem He alone is the redeemer of mankind a theology that makes sense them was. Cristo ng Panginoon kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, tayo ngayon sa! As they were returning, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem saksing nangakakakita mga! Ay nagpaiwan sa Jerusalem helping companies remain healthy and strong, we work … Samoan,,! To that increase a normal process of development for our Lord find the Lord—in word... Things in her heart ) 中文češtinaNederlandsfrançaisქართული ენაDeutschitaliano日本語한국어portuguêsPyccĸийSrpski, СрпскиEspañolsvenskaTagalogisiZulu we as Christians figure it out umuwi... Been worried about Him akong maglumagak sa bahay ng aking mga mata ang iyong ama at ako hinahanap. Development for our Lord JAMES Version ( NIV ) 51 Then He went down to Nazareth them... To Scripture, He was twelve years luke 2:52 tagalog, z they went up to.

Seinfeld Brenda Strong, Cat C12 Boost Pressure Sensor Location, Do I Need A Chimney Liner For Wood Burning Stove, Vegan Street Instagram, How To Pronounce Acai In Spanish, Sonderland Neck Deep Chords, Importance Of Delta, Is Cyber Security Boring, Blogs For Restaurant Owners,